Regulamin korzystania z Domu Pracy Twórczej w Krynicy Morskiej

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym ośrodku. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.

 1. Doba rozpoczyna się o godzinie 1600 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 1000 w dniu wyjazdu.
 2. Opłata klimatyczna pobierana jest przez Kierownika DPT w aktualnie obowiązującej wysokości.
 3. W momencie, gdy otrzymują Państwo klucz do pokoju, stają się Państwo gospodarzami. Prosimy zatem o zachowanie porządku i czystości zarówno w pokoju, jak i w użytkowanych przez Państwa pomieszczeniach tj. kuchni i łazience.
 4. Prosimy o nie zabijanie owadów na ścianach.
 5. Ze względu na komfort Państwa oraz przyszłych Gości w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie jest dozwolone na zewnątrz budynku.
 6. Prosimy o nie wprowadzanie na teren domu i posesji żadnych zwierząt.
 7. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od 2200 do 700 rano. Zachowanie osób przebywających w pokojach nie powinno zakłócać pobytu innych gości.
 8. W przypadku wcześniejszego wyjazdu pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.
 9. Za wszelkie szkody i braki powstałe z winy osoby zakwaterowanej w pokojach DPT lub z winy osób jej towarzyszących odpowiada (w tym materialnie) osoba zakwaterowana w pokoju.
 10. Osoba korzystająca z pokoju nie może przyjmować na nocleg osób trzecich.
 11. Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania wszystkich urządzeń oraz do powiadomienia Kierownika DPT o wszystkich awariach w użytkowanym pokoju.
 12. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu albo innego pojazdu należącego do Gościa a zaparkowanego na terenie DPT oraz za rzeczy wartościowe bądź pieniądze, pozostawione przez Gościa w pokoju.

Życzymy pięknej pogody i miłego wypoczynku!

Cennik DPT Krynica Morska >>